Hun er ett av de nye ansiktene i laksenæringa i nord, men ikke riktig helt ny. Hun er andre generasjon oppdretter. Faren Bjørnar Storholm, som gikk bort i 2013, var medeier i Gigante-konsernet sammen med Kjell Lorentsen.

Linda, hennes mor og bror eier til sammen 20 prosent av Gigante Havbruk, som driver med fiskeoppdrett i regionene Salten og Helgeland i Nordland. Lorentsen-familien eier resten.

Linda Storholm jobber for Gigante Salmon, som er et datterselskap Gigante Havbruk. Morselskapet eier 61 prosent.