I et vedtak, skriver styret i Norges Kystfiskarlaget at det vil fortsette å jobbe aktiv med å være langt fremme i inkluderingsarbeidet av kvinner og ungdom. I vedtaket kommer også Kystfiskarlaget med en oppfordring til sine medlemmer om å fortsette inkluderingsarbeidet.

«Man kommer langt med vanlig folkeskikk og respekt for andre», skriver styret i Kystfiskarlaget.

En pekefinger

I vedtaket kommer styret også med en pekefinger:

«Det er likevel viktig å merke seg at enkelte i fiskerinæringa er aktive på sosiale media i forhold til diskreditering og andre hersketeknikker rettet mot kvinner som ytrer seg. Andre kan falle for fristelsen å synes slik harselering er morsom. Det å vise støtte gjennom kommentarer og «likes» er det som driver slike krefter og sørger for at slike kommentarer spres».

«Gjennom å bevisst ikke ha interaksjon på slike innlegg bidrar vi til å svekke slike holdninger. Norges Kystfiskarlag oppfordrer til å tørre å støtte de som står frem med kritikkverdige forhold som vi ikke vil være bekjent av i næringa, og som må tas tak i og ikke feies under matta», heter det videre i vedtaket.

Styret i Norges Kystfiskarlag applauderer opprettelsen av organisasjonen Hun Fisker. Videre ber styret om at; «salgslagene snarlig forbereder sak vedrørende vedtektsendring i sine respektive årsmøter som sikrer at begge kjønn skal være representert i salgslagenes styrende organer».

Styret oppfordrer også myndighetene om å sørge for at det iverksettes en nasjonal kartlegging av omfanget av mobbing, trakassering og seksuell trakassering i fiskerinæringa.