Striden om Rørvik-selskapet NTS og dets datterselskaper har vært den store thrilleren i Lakse-Norge denne vinteren. Gårdbruker og småaksjonær Hans Martin Storø er mannen som i januar veltet flertallet for Williksen & Co, da han overraskende ikke ville være en del av alliansen som ville vrake styret, og dermed tapte avstemmingen med minst mulig margin.

– Det var ikke noe ønske om å skifte side fra vår del, men jeg kunne rett og slett ikke stille meg bak en beslutning om at største eier ikke skulle være en del av styret, sier Storø til IntraFish.