Nordlaks er blant Norges største lakseprodusenter, og omsatte for rundt 3,6 milliarder kroner i fjor. Det styres fra Børøya utenfor Stokmarknes, hvor konsernet har hovedkontor, slakteri og videreforedling. Rundt 700 personer er sysselsatt i selskapet, flere hundre av dem i Nordlaks Produkter, selskapet som driver med slakting og foredling.

Ifølge egne nettsider har Nordlaks Produkter kapasitet til å slakte over 70.000 tonn laks per år. Det meste av dette er Nordlaks egen laks, men nær halvparten av det er slakting for eksterne kunder.