Seniorforsker Ekrem Misimi ved Sintef. Foto: Sintef

Det er i hvert fall visjonen for en helautomatisk, robotbasert produksjon.

Komplisert arbeid, som krever et mykere håndlag, har vært til nå vært forbeholdt menneskehender. Automatisering av industri, blant annet innen fiskeforedling, har i stor grad begrenset seg til mer robust håndtering, slik som pakking.

Nå har forskere ved norske Sintef lært robotene å bli mer «følsomme».

Forskningen, som er publisert, er en del av Sintef sitt iProcess-prosjekt. Dette prosjektet omfatter mange prosjekter tilknyttet robotteknologi.