Må laksen kjøre vogntog?

Slett ikke, hevder 25 norske og amerikanske studenter som har sett nærmere på hvordan teknologien kan gjøre fremtidas sjømattransport raskere og mer forutsigbar. Alternativene kan være taubane, gigantdroner og selvkjørende biler, skriver vegvesen.no.

Forrige uke var studenter på tur langs fylkesveg 866 til Skjervøy i Troms og deretter langs fylkesveg 714 til Hitra i Trøndelag. Der fikk de både visuelle inntrykk og historier om hvordan været og vegen kan forsinke den verdifulle transporten av laks. Deretter låste de seg inne på NTNUs innovasjonslaboratorium for å svare på spørsmålet: Hvordan kan teknologien gjøre transporten raskere og mer forutsigbar?

Søndag kom svarene. I konkurranse med blant annet gigantiske lastedroner og laksetransport langs taubaner, vant forslaget som parkerer vogntogene.

- Kjernen i problemet vi skulle løse, er at transporten i dag skjer med få, store vogntog på trange, uoversiktlige veger. Disse foreslår vi å erstatte med flere små, selvkjørende biler på den mest krevende strekningen mellom lakseslakteriet og hovedvegnettet, forklarer student Pontus Aurdal som var med på å forfatte vinnerforslaget. Premien er 40.000 kroner til å videreutvikle ideen. 

Og de har mye å jobbe med.

- Vi må se mer på hvordan slike selvkjørende biler fungerer på nordnorske vinterveger. Ei anna utfordring er omlastinga fra de mindre til de større kjøretøyene, sier han.

Torgeir Vaa jobber til daglig med Statens vegvesens satsing på intelligente transportsystem (ITS), og fulgte derfor studentenes ideutvikling og presentasjoner med stor interesse.

- Vinnerne har fortsatt mye å jobbe med. Likevel vil jeg si at deler av denne ideen er realiserbar, foreløpig på avgrensede strekninger, sier Vaa.