Fredag formiddag melder Fiskeridirektoratet om stopp i kystflåtens direktefiske etter blåkveite. – Fiskeridirektøren har besluttet å stoppe direktefisket etter blåkveite nord for 62°N for fartøy under 28 meter største lengde fra og med 18. august. Dette innebærer