Reiten viser til at kvotemeldingen nå er ferdig behandlet i Stortinget, der et enstemmig storting har