Norges Råfisklag setter av én million kroner i støtte til lag og foreninger som arrangerer ryddeaksjoner i fjæra. – Søppel i havet er et enormt miljøproblem som berører oss alle. Vi i villfisknæringen er tett på problemet – og ønsker å være en del av