– Vi har forståelse for at kjøpersida er bekymret for tilgangen på rognkjeksrogn når en del av den