Det går fram av en rapport om framtidens matproduksjon fra tenketanken RethinkX. Rapporten