Personer som har et vanlig fiskekonsum og som kjøper de vanligste fiskeartene i butikken har en kvikksølveksponering som er under tolerabelt ukentlig inntak (TWI) for kvikksølv. Personer som spiser mer enn én porsjon