– Vi har hatt et nytt møte i landsstyret etter de reaksjonene som