Over 13 tonn med plastpellets forsvant i havet da det gikk hull på en container på et lasteskip i Skagerrak. Lasteskipet skulle gå fra Nederland til Tananger utenfor Stavanger i februar da det kom ut for uvær og containeren ble ødelagt. Plastkulene er skylt opp mange stader langs kysten av Oslofjorden og nedover langs Sørlandet.

Trenger tips

Kystverket leder oppryddingsarbeidet, og ber om tips fra publikum for å kunne rydde mest mulig effektivt der det trengs. I kartløsningen «Kystinfo Beredskap», som du ser under, kan du følge med hvor det er observert plastkuler til nå.

– Vi legger jevnlig inn alle tips og observasjoner av plastpellets i kartløsningen, som gir oss en oversikt over alle registrerte funnstader. Her legger vi også inn hvor det har blitt ryddet, samt stader der det pågår opprydding, forteller beredskapsdirektør Hans-Petter Mortensholm.