Fiskeribladet

som kritiserte myndighetene for å legge for lite til rette for utviklinga av lukkede, sjøbaserte oppdrettsanlegg. 

- Feil oppfatning

Utspillet kom etter det mye

, med sterke signaler til næringa om at fremtidens oppdrettsaktivitet i kommunen bør inn i lukkede anlegg. 

– Jeg tror mange har en feil oppfatning av hvor langt næringa har kommet på dette området. Mye utviklingsarbeid gjenstår før vi ser en storstilt produksjon i lukkede anlegg, sa styreleder i oppdrettsselskapet Øyfisk, Kristian Klo,

Etterlyser fortgang

Arnold Jensen fra Blokken har 40 år bak seg i oppdrettsnæringa, og har vært med å utvikle et lukket konsept for Øyfisk og Elvenesstrand Smolt, som har fått avslag på sin søknad om fire utviklingstillatelser. «Når nettet renner over av tomler ned for oppdrettsnæringa, og en kommune følger opp», mener han arbeidet med å utvikle lukkede systemer må intensiveres. Her mener han myndighetene har gjort for lite for å legge til rette, og han mener for få lukkede konsepter har sluppet gjennom nåløyet i Fiskeridirektoratets behandling av utviklingstillatelser. 

– I utgangspunktet er ordningen med utviklingstillatelser veldig bra, men den må i større grad bidra til en raskere utvikling av lukkede systemer. Fiskeridirektoratet har til nå lagt til rette for flere store offshore-anlegg med fokus på arealeffektivitet, som de mener indirekte skal forbedre miljøet. Men luselarver finnes ikke bare i fjorder og sund. Konsepter som går direkte på miljø- og luseproblematikken, som koster næringa milliarder årlig, har ikke fått like stor prioritet, sa Jensen til Fiskeribladet torsdag. 

Uenig i kritikken

At myndighetene har gjort for lite, er statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Roy Angelvik, helt uenig i.

– Vi har gjennom flere ordninger lagt til rette for teknologiutvikling. Av de 15 konseptene som hittil er kommet gjennom nåløyet for utviklingstillatelser, er åtte prosjekter for lukkede eller semi-lukkede anlegg. Gjennom tildelingsrunden i 2013 ble det tildelt såkalte grønne tillatelser til åtte ulike konsepter for slike lukkede anlegg. I tillegg er det tildelt flere forskningstillatelser til utvikling av slik teknologi. Det gis også støtte til slike konsepter gjennom virkemiddelapparatet, blant annet gjennom Miljøteknologiordningen og Skattefunn, sier han til Fiskeribladet.

Angelvik understreker at utviklingstillatelsene ikke er en ordning for produksjonsvekst, men for å utvikle teknologi. 

– Listen for å få tildelt slik tillatelse er høy, og derfor har mange søkere fått avslag for sine konsepter, sier han.  

– Stor variasjon

At

 og streng i sin tildeling av utviklingstillatelser, er statssekretæren heller ikke enig i. 

– De 15 konseptene som har kommet gjennom kan grovt deles inn i flere kategorier, blant annet offshore-anlegg, lukkede-/semi-lukkede anlegg og nedsenkbare anlegg. Konseptene innenfor hver av disse kategoriene svært ulike. Det er med andre ord stor variasjon. Jeg kan ikke på noen måte dele kritikken av at direktoratet har vært for ensporet i sin behandling av disse søknadene, sier Angelvik.