I en pressemelding opplyser Havforskningsinstituttet at forskerne anbefaler et fiske på opptil 852.284 tonn makrell for 2021, som er en nedgang på 8 prosent fra i fjor.

Det vises til at makrellbestanden fremdeles er i god stand og har jevnt god rekruttering, men at bestandsnivået er litt nedjustert fra i fjor. Gytebestanden er beregnet til å være 3,6 millioner tonn i 2021.

Sterk årsklasse på nvg-sild

Forskerne anbefaler også en kvote på opptil 651.033 tonn for norsk vårgytende sild. Dette er en oppgang på 24 prosent fra fjoråret.

– Rådet for nvg-sild går opp blant annet fordi 2016-årsklassen er den første sterke årsklassen siden 2004, og denne vil komme sterkt inn i fisket i 2021, sier Erling Kåre Stenevik, bestandsansvarlig for nvg-sild ved HI, i en pressemelding.

Gytebestanden er beregnet til å være 3,5 millioner tonn i 2021.

Ned for kolmule

Rådet for kolmulekvoten i 2021 er på opptil 929.292 tonn, som er en nedgang på 20 prosent fra fjorårets råd.

– Bestandsvurderingen for kolmule er mer usikker enn vanlig, fordi det viktigste forskningstoktet på denne bestanden ikke ble gjennomført i 2020, sier Åge Høines, bestandsansvarlig for kolmule.

For vestlig hestmakrell har ICES beregnet at bestanden fortsatt er på et historisk lavt nivå. Forskerne anbefaler et fiske på opptil 81.376 tonn i 2021, ned 3 prosent fra fjoråret.

Ikke enig om fordeling

  • Landene som fisker makrell ble ikke enige om fordelingen av totalkvoten for 2020. Summen av enkeltlandene sine egne kvoter utgjorde 1.090.879 tonn i 2020, altså mer enn forskernes anbefaling på maksimalt 922.064 tonn for 2020.
  • Heller ikke på nvg-sild ble kyststatene enige om fordelingen av totalkvoten for 2020. Summen av enkeltlandene sine egne kvoter utgjorde 693.915 tonn i 2020, som var mer enn forskernes anbefaling på opptil 525.594 tonn i fjor.
  • Kyststatene kom heller ikke til enighet om fordelingen av totalkvoten for 2020. Fisket på kolmule i år er nesten avsluttet, og forventet fangst er på 1.478.358 tonn. Det er mer enn rådet for 2020, som var på opptil 1.161.615 tonn.