Store områder med sukkertareskog har forsvunnet på grunn av hetebølger de siste årene. Nå har havforskere utviklet en måte å restaurere tapt tareskog på, skriver Havforskningsinstituttet.

Prosjektet har fått navnet Grønn Grus, og forklarer bokstavelig talt hva restaureringen går ut på: Grus brukes som små plattformer for tareskudd. Deretter spres grusen med skuddene over havbunnen, skriver instituttet.

- Tidligere har restaurering stort sett bestått av dykkere som restaurerer små områder av gangen. På denne måten håper vi å dekke langt større arealer på en billig måte, forklarer forsker Kjell Magnus Norderhaug.