Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det jobber mer enn 20 000 norske sjøfolk på norske skip. Det er en økning på nesten 400 sjøfolk siden året før. Det er Nærings- og fiskeridepartementet som har bedt SSB om å utarbeide en oversikt over antallet norske sjøfolk.