Fra flere hold kommer det nå positive reaksjoner på utnevnelsen av den nye fiskeriministeren, Geir-Inge Sivertsen (H). Norges Fiskarlag og Fiskebåt