I dag meldte Equnior at de investerer i havvindparken Hywind Tampen, og at selskapet sammen med partnerne på Snorre og Gullfaks har bestemt seg for å gå videre med planene.

I en pressemelding viser Fiskebåt til at det i området hvor havvindparken skal plasseres, er det viktige fiskefelt hvor det tråles etter kolmule, makrell og sild. Inntil innspill om plassering av anlegget er hensyntatt, sier forbundet nei til prosjektet, opplyser de i meldingen.

Innspill på plassering

«For å unngå at viktige fiskefelt ble skadelidende, ga Fiskebåt tidlig i prosessen konstruktive innspill, blant annet på alternativ plassering av vindmølleparken. Konkret gikk forslaget ut på at parken måtte vris slik at man plasserte den i retning langs dybdekvotene. En slik vridning av anlegget ville medført at man minimerte skaden etablering av vindparken ville få for fiskeriene i området», skriver Fiskebåt.

- Har ikke tatt våre innspill alvorlig

Forbundet viser til at, etter hva de kjenner til, har ikke Equinor i sin prosjektplan hensyntatt Fiskebåts innspill knyttet til plassering av vindmølleparken.

«Fiskebåt konstaterer med dette at Equnior ikke har tatt våre innspill alvorlig, og med dette klart viser manglende vilje til å sikre sameksistens i havrommet. Fiskebåt beklager dette og mener at Equinor i denne saken legger opp til en konfliktlinje mellom fiskeri og utbygging av vindkraft til havs, som vil skape betydelig utfordring når liknende prosjekter skal planlegges i fremtiden», skriver Fiskebåt i meldingen.

Ber politikerne gripe inn

Fiskebåt setter nå sin lit til at politiske myndigheter griper inn og krever at Equinor gjør de nødvendige korrigerer for å sikre fremtidig fiskeri i det aktuelle området.

«Det vil overraske oss stort hvis ansvarlige politikere ikke griper inn og krever de nødvendige endringer vi har bedt om», skriver Fiskebåt som presiserer at de ikke er imot enhver form av vindkraft-prosjekter til havs, men at de «vil ikke akseptere at viktige gyte- og fiskeområder blir skadelidende eller ødelagte som følge av etablering av havbasert vindkraftanlegg».