Det mener Fiskarlaget Nord, og viser til at ferskfiskordningen er blitt «en vesentlig motor i høstfisket og er «oppfattet viktig for ressurstilgangen i andre halvår