I et vedtak fra styret i Fiskarlaget Nord, som bærer tittelen «Hit, men ikke lengre», skriver de: «Styret er dypt bekymret for den norske kystfiskerens framtid, og likeså Norges Fiskarlags legitimitet som stemme på vegne av den tradisjonelle kystfiskeren.

Murres blant kystfiskerne

Styret fortsetter med at «Nå må kystfiskeren markere sine standpunkt og stå opp for seg selv og sin næring, eller så fases han ut. Toget går nå for kystfiskeren dersom han også i fortsettelsen skal ha den plassen han har hatt og fortjener langs norskekysten, i våre fjorder og på fiskebankene. »

Styret viser til at det murres blant fiskerne i nord og at de ser få tegn til bedring.

«Styret i Fiskarlaget Nord ser med alvorlig bekymring på hvordan den tradisjonelle kystfiskeflåten marginaliseres parallelt med at kystfiskeren mister organisasjonsmessig tyngde i Norges Fiskarlag. Dette er to sider av samme sak. Erfarne organisasjonsfolk signaliserer at nok er nok. Kystfiskeren har vært med hit, men ikke lengre. Skal kystfiskeflåten og kystfiskerens rolle svekkes i organisasjonslivet, på kysten og i kystsamfunnene, så har det formodninger imot seg at det skal skje med den samme kystfiskerens støtte. Det kan oppfattes som at den norske kystfiskeren misbrukes i det som har utviklet seg til et spill om de norske fiskeressursene», heter det i vedtaket.

Domineres av hav

Styret mener at utviklingen i Norges Fiskarlag, sett i sammenheng med utviklingen i fiskeflåten, er ødeleggende for fylkeslagene og dermed kystfiskerens posisjon. I vedtaket heter det at;

«Havfiskeflåten ved Fiskebåt har fått alle friheter til ekspansjon i Norges Fiskarlag og kan nå agere fritt som stemme på vegne av de flåtegrupper de måtte ønske. Norges Fiskarlag har i realiteten degradert fylkeslagene, som ser ut til å akseptere en mindre betydningsfull rolle i systemet. Det stilles spørsmål ved om det er gjort tydelig nok for kystfiskerne hva man egentlig har gått med på?»

Ingen takknemlighet

Styret viser til at kystfiskere i den større flåtegruppen flytter seg til havfiskeorganisasjonen med forventning om bedre service og større gjennomslagskraft.

«Fiskerne organiserer seg ikke lenger av takknemlighet for hva de fikk i går. De stiller seg der utsiktene er størst for å få gjennomslag i dag, eller i morgen, sier styret i Fiskarlaget Nord som peker på at Norges Fiskarlag fremstår uten bekymring for utviklingen der fri fartøyutforming og høye kvotetak, gjør at kystfiskeflåten løpende bygges om til den flåten havfiskeorganisasjonen ønsker å kontrollere.»

Nytt årsmøte

Styret i Fiskarlaget Nord sier de kan ikke uten å agere se på at kystfiskernes stemme blir mer eller mindre kneblet i et utfordret Norges Fiskarlag.

«Styret har besluttet at det skal arrangeres nytt årsmøte i Fiskarlaget Nord i 2020. Der settes organisasjonsutvikling og ressursfordeling på sakslisten. Det vil være naturlig at årsmøtet herunder diskuterer hvilken organisasjonsmessig posisjonering kystfiskerne i Nord er mest tjent med Styret i Fiskarlaget Nord kan ikke uten å agere se på at kystfiskernes stemme blir mer eller mindre kneblet i et utfordret Norges Fiskarlag. Styret har besluttet at det skal arrangeres nytt årsmøte i Fiskarlaget Nord i 2020. Der settes organisasjonsutvikling og ressursfordeling på sakslisten. Det vil være naturlig at årsmøtet herunder diskuterer hvilken organisasjonsmessig posisjonering kystfiskerne i Nord er mest tjent med», heter det i vedtaket til Fiskarlaget Nord.