Fiskeri- og sjømatministeren begrunner sin beslutning med at det går godt i havfiskeflåtens fiske, og avviklingen er så langt