- Vi er svært fornøyd og takknemlig for at Fiskeri- og sjømatminister Ingebrigtsen nå har lyttet til oss når det gjelder Ferskfiskordningen. Nå har man sørget for å unngå permitteringer av flere hundre ansatte før jul, og fiskere og foredlingsbedrifter kan holde hjulene i gang, forhåpentligvis ut året. Vi skulle selvsagt ønsket oss at ordningen hadde blitt forlenget til 15. desember, men dette er uansett veldig bra.

Det sier Ronald Wærnes, ordfører i Båtsfjord i pressemelding som også er signert Frank Kristiansen i Båtsfjord Handelsstands Fiskerigruppe, Ørjan Nergaard i Arena Fish 364 og June Bremnes, tillitsvalgt i NNN.

- Starte senere neste år

- Det er også gledelig for oss å registrere de tydelige signalene som nå gis i forhold til at man vil se på hvordan denne fantastiske ordningen kan bidra til mer forutsigbarhet fremover i tid. Vi både håper og tror at man vil ta grep allerede for neste år, med å starte opp ordningen senere, og sørge for at et tilstrekkelig kvantum kommer på plass. Dette er helt i tråd med ikke bare våre anbefalinger, men noe som også står svært tydelig beskrevet i Riksrevisjonens rapport, sier ordføreren i Båtsfjord som samtidig berømmer Frps Bengt Rune Strifeldt for å ha tatt tak i saken.