Etter oppslag i media har Norges Fiskarlag registrert at Pelagisk Forening er etablert. Medlemmene skal være de som meldte seg ut av Fiskebåtredernes Forbund høsten