De vedlagte videoene lenger ned i saken gir et godt bilde på de utfordringene fiskerne i Øst-Finnmark møter, ifølge Edgar