Fiskere, helsepersonell, bønder og yrkessjåfører for å nevne noen. Det med stor fare for selv å bli smittet av viruset. Dette er nå noen av Norges viktigste hverdagshelter.

Selvforsynt

Matproduksjon er nå enda mer viktig for Norge, spesielt siden eksport og handel ikke står like sterkt som tidligere. Det er viktig at vi som et land kan være selvforsynt. I dag importerer vi omtrent 60 prosent av all maten vi spiser. Det er derfor viktig at Stortinget jobber for å øke selvforsyningsgraden slik at hverdagsheltene våre fortsatt kan gjøre en viktig jobb for å ivareta befolkningens behov.

Senterpartiet og Senterungdommen mener at norsk matproduksjon er viktig for å øke selvforsyningsgraden, dette må til slik at vi kan produsere mer mat i Norge og samtidig opprettholde arbeidsplasser over hele landet. Vi har mange særegne muligheter knyttet til vår lange kystlinje og beliggenhet i nord. Våre kyst- og havområder er viktige for å sikre mat og for å skape verdier.

«Samfunnskritisk viktig»

Den 14. mars erklærte Solberg-regjeringen ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) fiskerinæringen som «samfunnskritisk viktig». I fiskerinæringen møter man nå ulike utfordringer med markedstilgang, stengte grenser og usikker logistikk av sjømatprodukter. Fiskerinæringen er en sentral del av landets mat- og forsyningssikkerhet, og det er viktig de fortsatt har gode arbeidsvilkår, spesielt i tiden vi nå befinner oss i.

Jeg vil takke alle hverdagsheltene som jobber i sjømatnæringen og landbruket. De står på for å gi oss næringsrike norske matprodukter av prima kvalitet. Dette er viktige matvarer som holder oss friske og sunne.

En stor takk rettes til alle dere som holder hjulene i gang i Norge i en vanskelig tid. En spesielt stor takk rettes til alle som arbeider med matproduksjon. Sammen holder vi hjulene i gang.