Dette ser særlig ut til å ha rammet eksporten av konvensjonelle sjømatprodukter som klippfisk, saltfisk og tørrfisk. Etterspørselen fra