I en betenkning utført for Norges Fiskarlag hevder professor Jon Petter Rui at inndragning i andre tilfeller enn ved kvoteoverskridelse .«Så lenge fangsten ligger innenfor kvoten, har fiskeren ikke oppnådd noen uberettiget vinning», heter det i betenkningen.InndragningOm fisket skjer innenfor tildelt kvote og fiskeren