Jan P. Syses legendariske ord «Vi må henge sammen, ellers blir vi hengt hver for oss», er mer aktuelt enn noen gang før. Da det ble klart at Fiskarlaget Nord vil melde seg ut av Norges Fiskarlag, publiserte også den gamle organisasjonsmannen og