I en kronikk 14. november i Fiskeribladet hevder Odd Arne Sandberg, leder av Folkeaksjonen for oljefritt LoVeSe at jeg kritiserer rapporten som er publisert av Marine Environmental Research som handler om petroleumsnæringen utslipp av produsert vann kan påvirke fiskens arvestoff.

Det har jeg ikke gjort. Tvert imot påpekte jeg at forskningsartikkelen presenterer en sammenstilling av mange års forskning på effekter på fisk fra produsert vann fra oljeutvinning.

Norsk olje og gass har bidratt med langt over 100 millioner kroner til denne forskningen finansiert gjennom Norges Forskningsråd.

Denne kunnskapen har vært med i det faglige grunnlaget for forvaltningsplanene av norske havområder helt siden arbeidet med disse startet opp for snart 20 år siden.

Oppsummeringene fra både Norges Forskningsråds PROOFNY-program og sammenstilling av all overvåking av utslippene fra sokkelen har så langt konkludert med at det ikke er dokumentert effekter på bestandsnivå.

Norsk olje og gass støtter imidlertid fullt opp om konklusjonene i artikkelen i Marine Environmental Research; det er behov for mer forskning for å øke kunnskapen om mulige påvirkninger av menneskelige (antropogene) aktiviteter på organismer og økosystemet. Dette forskningsbehovet gjelder selvsagt også kombinasjonen av påvirkning fra aktiviteter som skipsfart, fiskerier og havvind.