Hvis fiskere i Rest-Finnmark (Vest- Finnmark uten Måsøy kommune) ikke får delta i det kvoteregulerte kongekrabbefisket i Øst-Finnmark, skal ikke fiskere med krabbekvote i