Det er eksporten av laks og ørret som har tatt seg spesielt mye opp og utgjorde i siste kvartal 633 millioner kroner i verdi. Det utgjør 87 prosent av den totale sjømateksporten i verdi, til Ukraina.

Økningen i mengde fisk eksportert er mer beskjeden med sine 18 prosent i pluss for siste kvartal.