Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Oppdrettsselskapene Mowi vil etablere seg med flere lokaliteter i verdenshavsområde rundt Vegaøyene på Helgelandskysten. Vega sjøfarm, som allerede har oppdrett i området, vil ha flere lokaliteter.

Vega har stått på Unescos verdensarvliste siden 2004.

Mowi har kommet lengst i saken. I 2016 fikk selskapet utslippstillatelse av Statsforvalteren i Nordland til å etablere et oppdrettsanlegg i Rørskjæran. Deretter har saken gått flere runder. Klima- og miljødepartementet omgjorde tillatelsen. Mowi klagde. Saken ble behandlet i Fiskeridirektoratet, som omgjorde tilbakekalling av tillatelsen. Det igjen førte til klager, og saken endte dermed opp i Nærings- og fiskeridepartementet. Departementet ga i februar 2021 Mowi tillatelse til å drive oppdrett i verdenshavsområde. Men både Riksantikvaren og Statsforvalteren i Nordland har kommet med innsigelser til kommunedelplanen for kystsoner.

Planen er vedtatt i kommunestyremøtet, men det er kommet innsigelser, som må bli behandlet. De mener oppdrettsnæringens påvirkning i verdensarvområdet ikke er godt nok utredet. For at Mowi skal kunne etablere seg i området, må kommuneplanen være vedtatt.

Vega Sjøafarm fikk nylig nei til oppdrett i verdensarvområde i Hålogaland lagmannsrett. Selskapet ønsker å anke saken til Høyesterett.

Det overordnede spørsmålet er om verdensarvstatus er forenlig med oppdrettsindustri.

Oppdrettsnæringen har et omdømmeproblem. Når de nå ønsker mer aktivitet i et verdenshavsområde, vil det sannsynligvis gjøre dem enda mer upopulære i enkelte kretser. Hvorfor de ønsker å utsette seg for det, er vanskelig å forstå.

Nylig uttalte bransjeorganisasjonen Sjømat Norge at norske oppdrettsanlegg beslaglegger til sammen knappe 600 kvadratkilometer havareal. Det er lite, sett opp mot havarealene Norge råder over. Da er det på sin plass å spørre seg hvorfor det er så viktig å ta sjansen på å drive oppdrett i uberørt kystlandskap med et rikt fugle- og dyreliv.

All menneskeskapt industri gir fotavtrykk. Når flere tusen tonn laks samles på et relativt lite område, påvirkes omgivelsene. Fisken mates, får lakselus, får medisiner og av og til rømmer den.

Et av problemene i disse sakene er at mange ulike sektormyndigheter skal inn og vurdere søknaden, og ingen ser helheten.

Så kanskje er det bra å få en høyesterettsdom i denne saken.