Det er to år siden sist gang. Fjorårets reguleringsmøte ble avlyst på grunn av Covid-19, og heller gjennomført som en skriftlig høring. Det samme skjedde i vår.

Høstens møte vil imidlertid bli gjennomført som normalt, ved at inviterte parter møtes i Bergen for å drøfte neste års fiskerireguleringer. Det fremgår av invitasjonen, som ble sendt ut onsdag.

Disse er invitert til årets reguleringsmøte:

Bivdu

Miljødirektoratet

Fiskekjøpernes Forening

Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening

Fjordfiskenemnda

Nærings- og fiskeridepartementet

Fiskeribladet

Kyst og Fjord

Nofima

Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd

Greenpeace

Havforskningsinstituttet

Kommunenes Sentralforbund

Kystverket

Kystvakten

NHO-reiseliv

Naturvernforbundet

Norges Fiskarlag

Norges Fiskerihøgskole

Norges Fritids- og småfiskerforbund

Norges Kystfiskarlag

Norges Råfisklag

Norges Sildesalgslag

Norsk Sjømannsforbund

Norske Sjømatbedrifters Landsforening

Pelagisk Forening

Rekelaget Nord

Sametinget

Surofi

WWF

Norges Jeger- og Fiskerforbund

King Oscar AS

Utfordringer

I møtet, som skal være 9. og 10. november, skal Fiskeridirektøren orientere om utviklingen i de enkelte fiskerier inneværende år. Deretter blir det diskusjon om hvordan de ulike fiskeriene skal reguleres i 2022. Sakslista har 26 saker. Reguleringene av torsk, hyse, sei og blåkveite nord for 62 grader nord, er de første som skal opp til diskusjon.

Rådet fra Det internasjonale havforskingsrådet (ICES) er at torskekvoten reduseres med 20 prosent til neste år. Fiskeriforhandlingene med Russland i oktober vil avgjøre hvor stor totalkvoten blir. En stor andel av årets kvote er fortsatt ikke fisket, og Fiskarlaget har blant annet tatt til orde for forhandlinger med Russland om økt kvotefleks. Fiskeriministeren har også varslet tøffere reguleringer for å verne kysttorsken og hindre konflikter på kystnære felt.

Kun inviterte

Fiskeridirektoratets sakspapirer, med forslag til reguleringer, legges ut på nett to uker før møtet.

– Enkelte saker vil imidlertid først kunne være tilgjengelig en uke før møtet, heter det i invitasjonen.

På grunn av Covid-19 vil møtet finne sted på Hotel Scandic Ørnen, og ikke i direktoratets lokaler. Det vil også være begrenset adgang. Kun representanter for inviterte organisasjoner får delta, og det kan komme begrensninger på antall deltakere per organisasjon, dersom interesse er stor, opplyser direktoratet i invitasjonen.