– Fisket etter rognkjeks kan starte allerede nå, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding lørdag morgen.

Ordningen med ungdomsfiske gir ungdom mellom 12 og 25 år mulighet til å drive fiske i sommerferien, og ordningen omfatter alle fiskeslag som blir fanget i de vanlige fiskeriene langs kysten.

– Sjømatnæringen er en viktig fremtidsnæring for Norge, og regjeringen er opptatt av at rekrutteringen til fiskeryrket opprettholdes og styrkes, sier Ingebrigtsen i meldingen.

Ungdomsfiskeordningen har som mål å gi ungdom erfaring fra yrket som fisker, og forutsetninger for å se potensialet i denne yrkesveien.

- Ordningen har blitt godt mottatt siden den ble innført på 90-tallet, sier ministeren.

Departementet viderefører i hovedsak reglene for ungdomsfiskeordningen fra 2020, med unntak av startdatoen for fisket etter rognkjeks. Denne er fremskyndet til i dag, lørdag1. mai, slik at perioden blir utvidet. Det er ikke innført krav til AIS for båter som deltar i fisket etter leppefisk.

Interesserte ungdommer kan registrere seg hos Fiskeridirektoratet.

Ungdomsfiskeordningen
  • Ordningen med ungdomsfiske gir ungdom mellom 12 og 25 år mulighet til å drive fiske i sommerferien, og omsette fangst for inntil 50 000 kroner.
  • Ordningen vil gjelde for hele landet i perioden fra og med 15. juni og til og med 7. august 2021, og omfatter alle fiskeslag som blir fanget i de vanlige fiskeriene langs kysten.
  • Ordningen er underlagt de samme redskapsbegrensningene som fritidsfisket.
  • I fisket etter rognkjeks er startdato fremskyndet til 1. mai.