Her er de tre siste sakene i administrativ inndragning som har fått Fiskeridirektoratet til å gjøre helomvending: