Nærings- og fiskeridepartementet har foreslått mer fleksible regler for plikttrålerne. Endringene har i sommer vært ute på høring, og nå har departementet