Tirsdag var årsmøtet i Fiskarlaget Nord det siste som sluttet seg til de videre forhandlingene om et nytt Nord-Norges