Har du lykkes med å skape store verdier innenfor havbruk og oppdrett? Slik bevarer og utvikler du verdiene som er skapt på best mulig måte.

Fisk og sjømat fra havområdene utenfor Norges lange kystlinje har vært kilde til enorm verdiskapning. Det er mye takket være flinke gründere innenfor havbruk og oppdrett som har tatt risiko og arbeidet hardt. Formuesforvaltning har i mange år hjulpet en rekke bedriftseiere innenfor sjømatnæringen med å bevare og utvikle verdiene som er skapt.

− Mange av gründerne innenfor sjømatnæringen har bygget sten på sten over generasjoner. De er eksperter på næringen og på hvordan de skal bygge vellykkede bedrifter. Men mange opplever at de trenger rådgivning når det det kommer til hvordan man skal håndtere en stor formue, sier Hugo Bardo som leder Formuesforvaltnings kontor i Tromsø.

Les mer om hvordan vi hjelper gründere over hele landet.

Handler om mer enn avkastning

– Å bevare og utvikle en formue handler ikke bare om avkastning, forklarer Bardo.

– Det handler om å sørge for at man får en trygghet for at man kan leve det livet de ønsker og at man lykkes med videreføring av verdiene i familien. Samtidig ser vi ofte at våre tjenester frigjør tid slik at de kan skape noe nytt, noe som gir gode ringvirkninger for lokalsamfunnene.

Formuesforvaltning tror på lokal tilstedeværelse og har 17 kontorer over hele landet. Mange gründere som har skapt formuer fra havbruk og oppdrett er kunder av våre lokale team i Tromsø, Trondheim, Ålesund, Bergen, Haugesund eller i Stavanger.

Hugo Bardo, daglig leder Formuesforvaltning Tromsø Foto: Formuesforvaltning

– Vi hjelper kundene der de er og er tilgjengelig på kort varsel ved behov. Ved å være lokale så blir vi også godt kjent med hele familien rundt en formue, sier Bardo.

Legg en plan

Formuesforvaltning er Norges ledende, privateide rådgivningsfirma for formuende privatpersoner og familier. Selskapet har rundt 120 milliarder kroner under rådgivning og forvaltning.

− Som formuesforvaltere møter vi mange dyktige bedriftseiere. Mange er vant til å ha en forretningsplan for selskapet, men mangler en god plan for hva de skal gjøre med formuene de skaper. Vi hjelper dem med å sette mål for hva formuen skal oppnå og legger en plan for hvordan man skal komme dit. Da får de bedre styring på hvordan de skal bygge opp investeringsporteføljen og hvilken risiko man bør ta.

Last ned vår private equity rapport her.

Unngå konflikter

Det å skape store verdier åpner opp muligheter, men reiser også nye spørsmål. Et av temaene som Formuesforvaltnings rådgivere ofte bistår kundene med, er hvordan verdiene skal fordeles og forvaltes videre av neste generasjon.

− Statistikk viser at det tapes store verdier hvert eneste år fordi man ikke klarer å bli enige om fordelingen. En vellykket generasjonsoverføring er derfor minst like viktig som selve forvaltningen, sier Bardo.

– «Jeg trenger ikke et testament, for alt er jo regulert i arveloven» er noe vi ofte hører fra dem vi snakker med. Det er viktig å ha det juridiske i orden og vi har et eget advokatkontor bistår med det. Men videreføring av verdier i et generasjonsperspektiv handler om mer en ren jus. Gode forberedelser i familien, kartlegging av risikofaktorer, gjennomarbeidet rollefordeling og riktige investeringsvalg er temaer som inngår i en vellykket løsning, sier han.

Bardos erfaring er at når man får en helhetlig gjennomgang som tar hensyn til de ulike familiemedlemmenes behov og forutsetninger så skapes løsninger som er bra for alle.

– Det å ha en uavhengig rådgiver til å bistå med dette, ser vi mange opplever som svært verdifullt. Ikke nøl med å ta kontakt med ditt lokale kontor. Jeg og mine kolleger langs kysten er klare til å hjelpe flere, avslutter Bardo.

Kontakt ditt lokale kontor:

Tromsø, Hugo Bardo, +47 941 35 506

Trondheim, Jørgen Nygård, +47 941 66 733

Ålesund, Hans Jørgen Tranvåg, +47 905 15 393

Bergen, Monica Salthella, +47 952 65 950

Stavanger/Haugesund, Normann Oftedal, +47 995 87 106