Nytt og funksjonsrikt ekkolodd for bunnfiske og pelagisk

Med en kraftig kombi-svinger er FSS-3BB et lodd med rikelig rekkevidde, effektiv støyeliminering og høy skilleevne. Dette loddet har også fått et sett nye funksjoner, IDENTI-FISH™, som er nyttig under flere fiskeri. Artsidentifisering og størrelsesfordeling er blant disse funksjonene. Presentasjonen er lettfattelig og detaljert og gjør deg i stand til å vurdere risiko for overfangst og bifangst.
FSS-3BB IDENTI-FISH™ presentasjon av artsidentifisering og størrelsesfordeling. Foto: Furuno

Velg en kombi-svinger med høy effekt

FSS-3BB er et godt oppgraderingsalternativ både for bunnfiske og pelagisk fiskeri. Dette loddet er også det naturlige valget om du skal oppgradere fra Furuno FCV-1200, FCV-1900 eller FSS-1BB.

For å oppnå best mulig ytelse, samt muligheten til å ta i bruk nye funksjoner, anbefaler vi enten CM599LHG eller CM265LHG svinger. Dette er bredbåndssvingere som kan operere på en hvilken som helst frekvens i de respektive frekvensområder. Begge svingere har CHIRP som gir betydelig ytelsesforbedring. Oppløsningen blir høy nok til å skille ut hver enkelt fisk samt å skille mellom fisk, åte og bunnstrukturer.

Foto: Furuno

FSS-3BB har nettverksforbindelse mellom senderenheten (transceiver) og prosessoren. Dette forenkler installasjonen og man unngår risiko for signaltap og tap av ytelse.

Ideell for bunntråling

FSS-3BB har en unik ytelse og separerer svært godt mellom bunn og fisk som står nær bunnen, selv på store dybder. Med tilkobling til satellittkompass kan heavkompensering aktiveres og man kan utnytte bunnekspanderingsfunksjonen (bunnlås). Alle ekko fra en brukerbestemt avstand fra bunn ekspanderes og detaljer presenteres skarpt og klart.

FSS-3BB kan også motta dybdedata fra trålsonaren og kan presentere trålens plassering.

FSS-3BB Bunnekspandering. Skarp og klar avtegning av enkeltfisk og mindre stimer. Dybden for dette bildet er 182 meter. Avstand fra bunnen er satt til 12 meter. Foto: Furuno

FSS-3BB og kolmulefisket

I starten av kolmulefisket, når fisken står i tette stimer i frie vanmasser er kanskje sonaren det viktigste instrumentet, mens i slutten av sesongen, når fisken gjerne står nær bunnen på kanter, er FSS-3BB et godt hjelpemiddel. Da kan man dra nytte av rekkevidden og den unike skilleevnen til dette loddet.

>Furuno kompletterer sonarpakken…

IDENTI-FISH™ Artsidentifisering

FSS-3BB utnytter CHIRP-teknologi og samtidig sending på lav og høy frekvens. Dette gir svært nyanserte ekko som prosesseres raskt, med et nøyaktig og pålitelig resultat. IDENTI-FISH™ Artsidentifisering skiller eksempelvis mellom ekko fra fisk med og uten svømmeblære. Ekkoene presenteres med ulik farge avhengig av art, også når disse står samlet. Et blikk på skjermen nok til å få oversikt over mulig innblanding og prosentvis fordeling.

FSS-3BB IDENTI-FISH™ ekko presentasjon av en sildestim med betydelig innblanding av makrell. Foto: Furuno