Hvem mener du bør bli årets navn i sjømatnæringen? Du kan velge mellom 26 kandidater til årets navn i norsk sjømatnæring 2020. Seks kvinner og 20 menn.

Årets navn i norsk sjømatnæring er en tradisjonsrik kåring, og vi har fått forslag på en rekke kandidater til kåringen. Etter en gjennomgang av forslagene sitter vi igjen med 28 forslag, og du kan være med på å velge ut den som bør få prisen. Du kan stemme helt frem til og med 20. desember.

– Vi håper flest mulig benytter muligheten til å stemme. Kandidatene har variert bakgrunn, både i forhold til stilling og yrke. Her er det alt fra de store oppdretterne til de mindre kystfiskerne, sier Øystein Hage, ansvarlig redaktør i Fiskeribladet og IntraFish.

Du har tre stemmer du kan bruke, og følg linken på bunnen av siden til å avgi din stemme. Prisen blir delt ut på nyåret 2021.

Her er listen over de nominerte:

 • Eirik Sørdahl, leder industribedriften Primex. Nominert for å ha reddet fiskeribedriften på Myre i Vesterålen og for å kjempe for helårige arbeidsplasser.
 • Steinar Eliassen, eier og leder av eksportselskapet Norfra. Nominert for å ha bygget opp en viktig og stor fiskeribedrift. Han er heller ikke redd for å snakke makten midt imot.
 • Knut Helge Vestre, leder i rekeprodusenten Coldwater Prawns of Norway. Han leder en stor og viktig rekeproduksjonsbedrift, som selger utmerket produkter.
 • Gustav Witzøe, leder og eier av oppdrettsselskapet Salmar. Er nominert for å være en av landets ledende industribyggere. Har blant annet satset stort på videreforedling.
 • Eva Kristoffersen, leder av oppdrettsselskapet Egil Kristoffersen & Sønner. Er nominert for å ha overtatt videreutviklet familiebedriften i Bø i Vesterålen.
 • Kristian Sandtorv, fiskebåtreder Havdrøn as. Er en flink fisker, som har engasjert seg i den offentlige debattene med gode argumenter og meninger.
 • Yngve Olsen, fisker og produsent av fiskeprodukter. Er nominert på for å være et arbeidsjern og sjølvprodusent av svært gode produkter. Driver i Sørvågen
 • Ola Braanaas, eier av oppdrettsselskapet Firda Seafood. Er nominert for å ha satset på lokalsamfunn Gulen i Sogn. Han fremstår som en karismatisk leder og samfunnsbygger.
 • Karsten Austevoll, leder industribedrifter Inka. Er nominert for å være en fremtidsorientert og offensiv bedriftsleder. Han bidrar til nærmiljø og arbeidsplasser.
 • Helene Kristoffersen, fisker og daglig leder Indre Oslofjorden fiskerlag. Er nominert for å være fiskernes ansikt utad i Oslo, og har jobbet mye for å fremme fiskernes interesser.
 • Kjetil Holmeset, rederiet HP Holmeset. Selskapet er nominert for å bidratt sterkt til modernisere autolineflåten. Rederiet produserer kvalitetsfisk og bygger arbeidsplasser.
 • Jacob Heløy, fiskebåtreder Heløygutt. Som ung fisker er han nominert for å satse stort og er ikke redd for å ansatte folk. Han er et eksempel til etterfølgelse.
 • Line Ellingsen, oppdretter og eier av Ellingsen Seafood. Er nominert for å ha videreutviklet bedriften og skapt arbeidsplasser på Skrova.
 • Karl Olaf Jørgensen, fiskeoppdretter Hellesund Fiskeoppdrett. Han er en bauta av en fiskeoppdretter sør. Han har bidratt sterkt til å fremme næringens behov og interesser.
 • Harry Bøe, havbrukskonsernet NTS. Han er nominert for å ha bygget et solid helintegrert oppdrettssegments-selskap.
 • Inger Marie Sperre, industrileder i Brødrene Sperre. Er nominert for å snakke den pelagisk næringens interesser. Fronter Sjømat Norge utad på en flott måte.
 • Trond Williksen, konsernsjef i Benchmark. Er nominert for sin lange fartstid i næringen. Han tenker først og fremst på kystens behov. Han har hatt mange roller i bransjen.
 • Jim Roger Nordly, eier og driver fiskehelseleverandøren Stim. Han har gjennom mange år bidratt til å ha fokus på fiskehelse/velferd. Han skriver det andre tenker.
 • Trond Otto Johnsen og Brynjar Forbergskog, driver oppdrettsselskapet Akvafuture. De er innovative og har klart å produsere laks i lukkede merder i sjø.
 • Odd Karsten Østervold, reder og industrier i rederiet Karoløs og Ocean Fresh food. Er nominert for sin klokkertro på å skape verdier av restråstoff og biprodukter.
 • Solveig Strand, fiskebåtreder Havbryn. Hun er nominert for å ha markert seg både politisk og i organisasjonene med en klar og tydelig stemme.
 • Torstein Orten, eier av Orten fiskeriselskap. Han er nominert for å satse på kvalitet, og ble i 2020 kåret til årets kvalitetsfisker.
 • Johan Andreassen, styreleder i Atlantic Sapphire. Er nominert for og har bygget opp selskapet til verdens største landbaserte oppdrettsanlegg, basert på norsk teknologi.
 • Magnar Hansen, rekeoppdretter i Happy Prawns. Er nominert for å grunnlagt Happy Prawns, et landbasert innendørsanlegg for oppdrett av kongereker.
 • Bjørn Ronald Olsen, industrieier Cape Fish Group. Er nominert for å ha bygget opp en solid hjørnesteinsbedrift i Honningsvåg. Han lykkes med å drive lønnsom industri.
 • Mari Ann Johansen, styremedlem Fiskarlaget Nord. Er nominert for å være en av få aktive kvinnelig fiskere. Hun tar opp saker som ikke er populære. Hun er dyktig i media.