Moen Marin har nå levert, startet bygging eller kontrahert til sammen 41 lavutslippsfartøy. Disse båtene vil kutte klimautslippet med 4,2 tonn CO2-ekvivalenter hver eneste dag sammenlignet med tradisjonelle fremdriftsløsninger

I løpet av de siste tre årene har det skjedd en markant endring i markedet. Før var kundene nysgjerrige, men avventende. Nå vil havbruksnæringen ha grønne båter.

– Siden 2017 har vi satset bevisst på lavutslippsfartøyer fordi vi så at etterspørselen kom til å øke, men selv vi er litt forbauset over at markedet skulle snu så fort. Fra i år vil alle standardmodeller fra Moen Marin leveres som lavutslippsfartøy, sier Lars Ivar Elvertrø Salgsdirektør i Moen Marin.

Moen Marins båter med hybridelektrisk fremdrift går på strøm fra oppladbare batterier når de kan, og på diesel når de må.

Batteripakkene er skalerbare, så kundene kan få mer kraft og rekkevidde om de ønsker dette. Båtene kan også leveres med helelektrisk fremdrift.

Foto: Moen Marin

Bedre arbeidsmiljø

For oppdrettere, redere og mannskap på båtene har elektrisk og hybrid fremdrift flere fordeler. Det blir mindre klimautslipp og lokal forurensing fra produksjonen.

De 41 fartøyene som Moen Marin hittil har levert, under bygging eller kontrahert, vil samlet gi et redusert dieselforbruk på cirka 580.000 liter per år. Båtene reduserer også klimabelastningen ved å kutte cirka 1.540 tonn CO2-ekvivalenter per år.

Mannskapet får bedre arbeidsforhold om bord ved at støy og vibrasjoner reduseres vesentlig.

Lavutslippsfartøyer reduserer også drifts- og vedlikeholdskostnader – ikke minst med de drivstoffprisene vi har sett i 2022. Den mest utbredte typen arbeidsbåt kan kutte dieselforbruket med 20.000-30.000 liter i året ved å elektrifisere arbeidet ute på lokalitetene.

Rekkevidden øker

Innovasjon og teknologiutvikling er en av driverne for det grønne skiftet i båtmarkedet. Elektriske fremdriftssystemer blir stadig mer effektive, samtidig som batteriene får bedre rekkevidde.

– Vi har rigget oss for å ta i bruk innovasjonene når de kommer, slik at kundene våre får de nyeste og beste løsningene på markedet. Ved å følge med på den teknologiske utviklingen kan havbruksnæringen bli grønnere, opprettholde lønnsomheten og bli en enda mer attraktiv arbeidsplass, sier Lars Ivar Elvertrø.

For Moen Marin er det et strategisk mål å være ledende i markedet for null- og lavutslippsfartøy. Båtleverandøren satser derfor mye på innovasjon, og samarbeider med den norske teknologibedriften ZEM AS (Zero Emmission Mobility) fra Høvik.

ZEM er den ledende leverandøren for batteriløsninger til havbruksnæringen. Bedriften er blant annet rådgiver for DNV og norske myndigheter om sikkerhet i batteriinstallasjoner.

Brannsikkert og plasseffektivt

Batteripakkene som ZEM leverer til Moen Marin har battericeller og sikkerhetsfunksjoner bygd inn i en vanntett kasse. Dersom det oppstår problemer med et batteri, vil en bryter inne i batterikassen koble fra batteriet slik at tilkoblingene på utsiden av kassen blir spenningsløse.

– Dette er en viktig sikkerhetsbarriere. To kjente tilløp til maritim batteribrann i Norge, el-ferja «Ytterøyningen» i 2019 og turistbåten «Brim» i 2021, kunne ikke skjedd med vår løsning, sier administrerende direktør Egil Mollestad i ZEM AS.

ZEM har også utviklet en svært plasseffektiv måte å installere batteripakker på. Kabinettene bygges ikke større enn at de akkurat omslutter batteriene, og kabinettene inneholder alle påkrevde sikkerhetsfunksjoner. Dermed kan kabinettet erstatte et eget batterirom om bord i fartøyet.

Mobile powerbanker

Ute i distriktene kan skralt lokalt strømnett være en flaskehals for å lade lavutslippsbåter, men dette har Moen Marin og Zem funnet løsninger for: mellomlagring av strøm i mobile powerbanker.

Moen Marins eCont mobil powerbank kan monteres på dekket av arbeidsbåten. Dermed kan mannskapet ta med mer arbeidsstrøm ut til lokalitetene hvor de trenger den.

Moen Marins eCont er stor mobil powerbank som kan lades på land, eller på fôrflåter med landstrøm. eCont kan lades når strømprisen er gunstig og enkelt bringes ut på lokalitet når mannskapet har behov for hurtiglading av fartøy.

Som navnet indikerer, er eCont installert i en standard 10 fots container, slik at den lett kan fraktes med båt eller lastebil til ønsket lokasjon. Ladekapasiteten er skalerbar fra 200 kWh til 1 mWh, og den kan tilpasses kundens behov.

Batteriløsning for retrofit

Selv om den globale havbruksflåten fornyes, har størsteparten av fartøyene i næringen fortsatt fossilt fremdriftssystem. Zem og Moen Marin har derfor utviklet eBOX; en retrofit-løsning som gjør det mulig for alle konvensjonelle fartøy å redusere utslipp, uten å måtte bytte ut hele fartøyet.

Retrofit med battri forlenger levetiden på eksisterende arbeidsbåter, og reduserer miljøavtrykket fra produksjonen.

Den kompakte powerbanken tar lite plass, er sertifisert av DNV og kan installeres ute på dekket til alle typer båter. Én eBOX lagrer 95 kWh, og vil ved normal drift kunne forsyne hydraulikkaggregatet i 6-7 timer.

Systemet er skalerbart. Ved å sette sammen flere eBOXer, kan kapasiteten økes.

Fremtiden er elektrisk

Bransjeorganisasjonen Sjømat Norge som mål at havbruksnæringen skal bli helt elektrifisert innen 2030. Dette må til for å imøtekomme samfunnets krav om lavere klimautslipp samtidig som produksjonen fra norsk sjømatnæring skal øke.

Regjeringen Solbergs ambisjon var å femdoble produksjonen fra havbruksnæringen innen 2050. Samtidig skal Norge redusere klimagassutslippene med 90 prosent.

— Havbruksnæringen kommer til å bruke mer elektrisk kraft, fra fornybare energikilder i fremtiden, og det er flere drivere bak dette skiftet. Forbrukerne forventer mer klimanøytral mat og enda mer bærekraftig produksjon. Det vil komme stadig flere regulatoriske krav, og nå ser vi også at prisen på fossilt drivstoff er mindre forutsigbar enn mange tidligere antok, sier NN fra Moen Marin.

Moen Marin AS er verdens største leverandør av arbeidsfartøyer til havbruksnæringen. Selskapet har hovedkontor i Trondheim, og totalt 27 avdelinger i 11 ulike land.