OK, den telefonsamtalen er satt litt på spissen, men i prinsippet er det slik fremtidens vedlikehold av fartøyer og utstyr kommer til å bli i havbruksnæringen. Smart vedlikehold kalles det. Sensorer og programvare vil overvåke og analysere fartøyer og utstyr 24 timer i døgnet, og melde fra om alt det redere, mannskap eller røktere trenger å vite, for eksempel når det er på tide å bytte en komponent i maskinen.

Med smart vedlikehold er det mulig å øke levetiden på fartøy og utstyr, og å forutse problemer før de oppstår. Slik kan oppdretterne unngå driftsstans og avbrutte operasjoner.

Jan-Egil Wagnild, leder for Ettermarked og digital i Moen Marin AS. Foto: Moen Marin

— Vi er overbevist om at smart vedlikehold kommer til å redusere kostnader i havbruksnæringen, sier Jan-Egil Wagnild, leder for Ettermarked og digital i Moen Marin AS.

Menneskene bak systemet

Det at båten skal ringe og varsle om feil lading er kanskje ikke så realistisk, ennå i alle fall, men ettermarkeds-teamet i Moen Marin har allerede gjort det – flere ganger.

I Moen Marins support-senter i Trondheim overvåkes tilstanden på fartøy i hele Norge via det digitale smart support-systemet mLINK Monitor.

— For elektriske og hybride båter kan batterisystemet utgjøre 30 prosent av fartøyets verdi. Samtidig vil riktig bruk kunne øke levetiden på systemet med 30 prosent, derfor ringer vi kunden og gir veiledning når mLINK Monitor forteller oss at her brukes ikke utstyret optimalt, sier Jan-Egil Wagnild.

Proaktivt vedlikehold

Moen Marin er markedsleder på arbeidsbåter til havbruksnæringen, og bedriften har satt seg som mål å være best på ettermarked: oppfølging av kundene etter at fartøyet er overlevert.

Med SmartSupport gjennom mLINK Monitor ønsker Moen Marin å ligge foran og vise vei inn i den digitale fremtiden for havbruksnæringen. Moen Marin fanger data fra fartøy langs hele kysten, og bruker avansert programvare til å analysere disse dataene.

– Målet er å tilby proaktive tjenester, i stedet for reaktive. Dataene forteller oss hva som er tilstanden på utstyret, slik at vi kan utbedre før feil oppstår, sier Jan-Egil Wagnild.

En annen gevinst for kundene er proaktiv rådgiving. Med data fra fartøyene kan support-teamet i Moen Marin blant annet fortelle kundene hvordan de kan redusere drivstoffkostnader.

Raskere oppfølging

Den tredje gevinsten for kunden er enda bedre oppfølging når uforutsette ting inntreffer. Med mLINK Monitor er det lettere å finne riktige reservedeler, bestille og få dem levert.

– Tid er penger, derfor er det viktig for kundene å få hjelp så raskt som mulig. Smart vedlikehold kombinert med høy og spesialisert kompetanse i supportsenteret vår er Moen Marins svar på dette, sier Jan-Egil Wagnild.

Fjernstyrt problemløsning

I mange tilfeller kan problemer løses fra support-senteret i Trondheim. Slik fjernstyrt problemløsning er helt vanlig i IT-bransjen, og Moen Marin forventer at det vil bli mer av dette i havbruksnæringen i fremtiden, blant annet på grunn av elektrifisering og teknologisk utvikling.

– Smart vedlikehold er ikke nødvendigvis det samme som helautomatisert vedlikehold. Sensorer, data og programvare forsterker og forbedrer oppfølgingen av kundene, men for Moen Marin kommer det alltid til å være folk og kompetanse bak systemene. Er du med i mLINK-familien, har du noen å ringe til, hele døgnet, sier Jan-Egil Wagnild.

mLINK i alle ScaleAQ-produkter

Utstyrsleverandøren ScaleAQ, som eier Moen Marin AS, leverer nå det digitale mLINK-systemet med alle sine produkter. ScaleAQ har over 900 ansatte i 11 land, og leverer innovasjon, teknologi og utstyr til den globale havbruksnæringen.

mLINK ivaretar dokumentasjon, vedlikehold, mannskapsstyring, avvikshåndtering, risiko- og sikkerhetsstyring, og kan integreres mot andre systemer for datautveksling og datainnsamling, avanserte dataanalyser og beslutningsstøtte.

Smart vedlikehold blir dermed tilgjengelig for ScaleAQ-kundene ved å inkludere Monitor-tjenesten i mLINK.

Moen Marin AS

·Moen Marin AS er verdens største leverandør av arbeidsfartøyer til havbruksnæringen.

·Selskapet har hovedkontor i Trondheim, og totalt 27 avdelinger i 11 ulike land.

· Moen Marin AS eies av ScaleAQ.

·Kundeløftet til Moen Marin er å utvikle morgendagens maritime løsninger. Selskapet vil være ledende på innovasjon, elektrifisering og digitalisering i fiskeri- og havbruksnæringen.

·mLINK er Moen Marins digitale plattform for drifts-, vedlikeholds- og sikkerhetsstyring i fiskeri og havbruk.

·mLINK Monitor er en tjeneste som legger til rette for smart vedlikehold og smart-support.