Skipperen på FV Synes, Pål Roaldsnes, har i en årrekke fisket etter torsk, hyse og sei i Barentshavet, langs norskekysten og i havområdene ved Shetland. Ofte har mye tid gått bort på leting etter fangsten. Han har stor tro på nye Birdviews løsning med bruk av drone, siden det fremstår som en bærekraftig løsning som sparer tid og penger.

Med tro på teknologien: -Jeg har stor tro på Birdviews konsept med å lete med drone, i stedet for å bruke sonar og ekkolodd fra fiskebåtene, sier fiskebåtskipper Pål Roaldsnes. Foto: Nordic wildfish

-Jeg har stor tro på Birdviews konsept med å lete med drone, som et supplement til å bruke sonar og ekkolodd fra fiskebåtene, som er letemetodene i dag. Jeg er nysgjerrig på å få testet droneløsningen ut fra våre båter. Vi ønsker å vurdere det ferdig produktet til vårt bruk, sier Pål Roaldsnes. Han styrer FV Synes, som er en av tre fiskebåter som går etter fangst for familierederiet Nordic Wildfish. Eierne av rederiet som holder til på Valderøya like ved Ålesund Flyplass er fiskebedriftene Rossholmen AS og Roaldsnes AS.

På jakt etter torsk, sei og hyse: FV Synes er en av tre fiskebåter som går etter fangst for familierederiet Nordic Wildfish. Foto: Nordic wildfish

Vil være innovatør

-Vi har en historie fra det første lanserte fiskefartøyet i 1920 og vi driver frysetrålerne Molnes, Roaldsnes og Synes. Vi ser på oss selv som en innovatør i fiskeindustrien, med fokus på bærekraftig høsting og miljøvennlig produksjon. Jeg er selv i overkant teknologisk interessert og har derfor sett på Birdviews drone-løsning som veldig spennende, sier Pål Roaldsnes.

Han satt i flere år i Fiskeri-og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF og ble etter hvert kjent med Birdview.

Mange positive konsekvenser

-Jeg har tro på konseptet. Det er mange faser i arbeidet med å lande fangst. Jeg har tro på at det må være mulig å få til en langt mer effektiv letefase. Ofte kan det gå mye tid vekk med å lete etter fangsten. Dersom en drone kan sendes ut for å sveipe over store områder, kan fiskebåtene gå rett dit fangsten er samlet. Det er klart at det vil ha mange positive konsekvenser, for både kostnader, inntekter og ikke minst miljøet, sier Pål Roaldsnes.

Familierederiet med et 100 års jubileum akkurat lagt bak seg, i koronaåret 2020, har en integrert vertikal virksomhet innen fiske, primærforedling og salg. Dette reduserer gapet mellom hav og marked, noe som gjør det mulig å utvikle en gjennomsiktig og effektiv verdikjede.

Mer effektiv leting med drone

-Vi skal levere høykvalitets hvit fisk, ferskfrossen til sjøs. Birdview har en fascinerende tilnærming til letefasen i fiskerinæringen. Dersom droneleting med Birdview gjør våre operasjoner mer effektive så er det bare gevinster å hente for alle. Ikke minst er løsningen miljøvennlig, siden utslipp fra båtene reduseres ved mer effektiv transport til og fra fangstfeltene, sier Roaldsnes.

Grunnleggeren av Birdview, Poyan Shariffasl, gleder seg stort over de positive tilbakemeldingene han og teamet bak Birdview har fått fra fiskerinæringen.

God dialog med næringen

- Vi er selvsagt opptatt av å ha en god dialog med næringen. Vi har en klar forretningside, og ønsker å gjøre sluttproduktet vårt best mulig, basert på tilbakemeldinger fra næringen, sier Poyan Shariffasl.

Bærekraftig og effektivt fiske: - Vi skal være et innovativt teknologiselskap som har utviklet en drone som skal hjelpe til med å gjøre fiske mer effektiv og bærekraftig, sier grunnleggeren av Birdview, Poyan Shariffasl. Foto: Birdview

Birdview ble etablert i 2015. Siden da har Birdview knyttet til seg en rekke miljøer innen forskning og utvikling og har gjennomført en rekke tester med blant annet Havforskningsinstituttet.

Samarbeid med Havforskningsinstituttet

-Vi kom i kontakt med Birdview i 2018, gjennom et stort forskningsprosjekt finansiert av Fiskeri-og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF). Prosjektet het er ”Fangstkontroll i notfisket etter pelagiske arter”. Vi var på mange tokt sammen med Birdview, der bruk av drone med et ekkolodd som ble senket ned fra dronen ble utviklet og testet sier forsker Maria Tenningen i Havforskningsinstituttet. Hun leder en av arbeids pakkene i FHF-prosjektet, som går på akustisk måling av fiskestim er.

-Birdviews løsninger er så absolutt interessant å teste mer ut. Sammen med Kongsberg Maritime og Birdview ble det utviklet en lett instrumentpakke, med ekkolodd festet til en drone. Tanken er at de t høyoppløselige ekkoloddet skal gi detaljert tilleggs informasjon om fiskestimer (størrelse på individer , vertikalfordeling og fiske tetthet) som blir målt med båtens sonarer.. Resultatene av testtoktene vi har hatt i 201 8 - 2020 har så langt gitt oppløftende resultater men det er behov for videre utvikling og testing, sier Maria Tenningen.

Oppløftende resultater: - Resultatene av testtoktene vi har hatt har så langt gitt oppløftende resultater, sier forsker Maria Tenningen i Havforskningsinstituttet. Foto: Havforskningsinstituttet

-Været vil alltid være en utfordring. Dronene må være robuste og tåle operasjon i all slags vær. Dersom Birdview kan fly dronene autonomt, altså uten pilot om bord på båt, så vil slik droneleting etter fangst absolutt være noe for fiskerinæringen. For oss i forskningen vil bruk av drone, også med pilot, være av interesse på våre forskningstokt, sier Maria Tenningen.

Dronen gjør letejobben 35-45 km fra båt: På endelig sluttprodukt vil Birdviews drone ha en rekkevidde opp mot 35 til 45 km fra båt. Dette vil gi store kostnads- og tidsbesparelser for dem som benytter seg av teknologien. Foto: Birdview

Bærekraftig løsning som sparer tid og penger

- Det er vår klare ambisjon at vi skal ha en helt ny tilnærming til bærekraftig og effektivt fiske. Det er ofte knyttet usikkerhet rundt biomasse under fangst. Droneteknologien gir bedre kontroll på dette. Birdviews testdrone fra 2020 har en radius på 5 km. På endelig sluttprodukt vil dronen ha en rekkevidde opp mot 35 til 45 km fra båt. Dette vil gi store kostnads- og tidsbesparelser for dem som benytter seg av teknologien. Vi skal være et innovativt teknologiselskap som har utviklet en drone som skal hjelpe til med å gjøre fiske mer effektiv og bærekraftig, sier grunnleggeren av Birdview, Poyan Shariffasl.