Havbris har brukt sonaren både på sild- og makrellfiske og opplever den som et meget nyttig instrument.

- Ja, sonaren er svært godt egnet på både sild og makrell. Men utmerker seg kanskje særlig på makrellen. Vi har opplevd før at vi ikke ser makrellen i det hele tatt på sonar, men på CH-600 tegnes den klart og tydelig.

Observasjon av to flekker, samtidig med lav og høy frekvens. Gain kan justeres individuelt for hver frekvens. Foto: Furuno

Furuno Sonar CH-600/500
Sonaren finnes i to utgaver, CH-600 og CH-500. Forskjellen mellom disse er at CH-600 er en to-frekvenssonar mens CH-500 har én frekvens. CH-500 fås imidlertid i to varianter, enten 150 kHz eller 180 kHz.

– Vi driver stort sett kystnært fiske. For oss er en vanlig rekkevidde når vi leter etter fisken 400 – 600 meter. Dette dekker sonaren godt, sier Hansen. På spørsmål om hvorfor de velger to-frekvensmodellen svarer han:

Vi fisker både på sild og makrell. På makrellen er du avhengig av høy frekvens, mens silda ser vi best på lavere frekvens. I CH-600 har vi en veldig god sonar for begge fiskeriene.


Ønsker du oppdateringer fra Furuno i din Facebook-feed?

Se sakene om CH-600, lik og følg! Facebook / Instagram


Rask step sonar med stabilisert svinger
CH-600/CH-500 gir et tilnærmet sanntidsoppdatert bilde, som er stabilt og pålitelig. Innebygget i svingerelementet finnes en bevegelsessensor av høy kvalitet, som gjør at sonaren kompenser for roll, pitch og heav. Dette er avgjørende for å kunne produsere et stabilt bilde, under alle forhold. En kraftig motor dreier svingerelementet svært raskt. Med største strålebredde på 24° dekkes 360° grader i løpet av sekunder.

«Revers» og «track» er nyttige funksjoner
CH-600/500 er enkel å ta i bruk med sine hurtigknapper for nyttige funksjoner.

Når vi leter etter fisken setter vi sonaren til å søke frem og tilbake, ca 90 grader ut til hver side. Da har vi god oversikt forover og ut til begge sider. Når vi får inn ekko fra fisk bruker vi reversfunksjonen. Hver gang vi trykker på funksjonsknappen endres scan-retningen, så vi kan studere kun det området der vi ser fisk. Hvis vi bestemmer oss for å sette på den, bruker vi track-funksjonen og låser vi sonaren til å følge ekko fra fisken. Sonaren følger stimen veldig godt og justerer tilt selv. Det gjør at vi slipper å jobbe aktivt med sonaren og kan konsentrere oss om kun å observere fisken, mens vi setter nota. Akkurat den funksjonen liker vi veldig godt. Den har gjort at vi har færre bomkast, sier Hansen fornøyd.

Foto: Furuno

Justerbar strålebredde
I tillegg har denne sonaren justerbar strålebredde fra 6° - 24°, noe som gir en ekstra dimensjon til to-frekvensløsningen. I innledende letefase brukes lav frekvens og smal stråle. Da får man best mulig rekkevidde. Sonaren bruker litt lengre tid på å oppdatere bildet, men det er snakk om få sekunder, så i denne fasen er ikke dette avgjørende. Når man finner fisken, vil det være gunstig å skifte til høy frekvens og kanskje øke strålebredden for raskere oppdatering. Nå er det skilleevne og sanntidsinformasjon som er viktig.

Når vi får inn fisken på sonaren setter vi ned farten og studerer høyfrekvensbildet for å få detaljene på stimen. Vi justerer opp strålebredden til rundt 18°. Det synes vi fungerer bra.


Gå til Furuno Sonar CH-600/500 produktsider og last ned produktbrosjyrer!


Opplever økende etterspørsel fra kystfiskeflåten
Sonaren ble installert ved Rørvik Marina og Furuno-forhandler Navy Rørvik stod for installasjonen.

- Vi opplever økt etterspørsel etter sonar for sjarkflåten, sier Lars Hallvard Nilssen, daglig leder i Navy Rørvik. Foto: Navy Rørvik

Vi har et godt samarbeid med Rørvik Marina. Mulighetene de har for å håndtere de mindre fiskefartøyene gjør det enkelt for oss å få til en god sonarinstallasjon. Vi opplever en økende etterspørsel etter sonar for denne størrelsen fiskefartøy. Særlig er de ute etter en god makrellsonar. Vi ser CH-600 som en veldig god løsning. Den er kjapp nok og har høy nok frekvens for makrellen, samtidig som den har flere frekvenser å spille på og en fin ekkoloddfunksjon. CH-600 er en god match for kystfiskernes allsidige fiskeri, sier daglig leder Lars Hallvard Nilssen.

Havbris løftes og flyttes inn i hallen for diverse arbeid, inkludert installasjon av Furuno sonar CH-600. Foto: Rørvik Marina

Forholdsvis enkel installasjon
CH-600/500 er forholdsvis enkel å installere. Den er kompakt og monteringsvennlig. Svingeren passer i 8’’/6’’ rør. Sonaren kan leveres med flere ulike skjermstørrelser og det kan være mulig å gjenbruke skjermer som allerede finnes om bord.

Finn din nærmeste Furuno-forhandler her.