Ting startet å rulle med den norske elbilen THINK. Utviklingskraft i miljøet ledet til etablering av ZEM. I dag, 13 år senere, er selskapet utvilsomt markedslederen innenfor havbruk på leveranse av batteri i fartøy og power management systemer. Vurderingen er at ingen av de kjente branntilfellene i batterier om bord i fartøy kunne ikke ha skjedd med en ZEM- Akasol løsning. På 13 år har ZEM bygd opp en unik kompetanse innenfor batteriteknologi og sikkerhet, der de har hatt rollen som rådgivende part for DNV og sjøfart i forhold utforming av gjeldende regelverk på området. Vi har lang erfaring med krevende kunder som naturligvis stiller ekstreme krav til sikkerhet både i fra offshoreinstallasjoner, livbåter, passasjerbåter og ikke minst servicebåter.

I 25 år har daglig leder Erik Mollestad jobbet med batterisystemer og elektrisk framdrift.
– Ut fra vår erfaring med batteri og styringssystem er målet fortsatt være i front med komplette system for maritim bruk, melder en offensiv ZEM-sjef.
Basisen i 2009 var gjenbruk av batterier i elbiler. Fra første dag jobbet ZEM med ledende forskningsmiljø i Tysland, Frankrike og Norge. En avansert modell for batterisimuleringer ble resultatet. Så i 2011 inngikk ZEM samarbeidsavtale med Det Norske Veritas (DNV) om batterisystemer i skip. Åpne «linjer» mellom aktørene ga et kompetanseløft som pekte direkte inn mot det grønne skiftet.
Fra 2015 og fram til i dag har ZEM signert en rekke nyskapende prosjekt: Offshore supplyfartøy, turistbåter, ferger og fritt-fall livbåter. For velfungerende løsninger er batteriteknologi, brannsikkerhet, power management og servicesystemer avgjørende.

En av flere milepæler ble rundet i 2018 med fartøyet «Future of the Fjords»: 100 prosent elektrisk og kapasitet til å gå i 16 knops fart i 2,5 time med 400 passasjerer. En internasjonalt prisbelønt løsning som viste hva norske ZEM evnet å levere.

Løft inn i havbruk
Videre kom steget inn i den teknologidrevne havbruksnæringa: I samarbeid med Moen Marin ble den første hybride arbeidsbåten overlevert til kunde i 2019. Fra arbeidsfartøy på 13,5 meter utvikles nå vesentlig tyngre båter og arbeidsplattformer – med høy kapasitet på fremdriftssystem, batteri og generatorer.

– Vår fasit er unik erfaring fra 70 fartøy innen markedene offshore, persontransport og havbruk, oppsummerer Mollestad.
Selve hjertet, batterisystemet, er basert på en pakke produsert i Tyskland av Akasol Borg-Warner. Med produksjon også i USA er årlig kapasitet på 25.000 enheter. Foruten maritim bruk er løsningen aktuell også for busser, lastebiler og andre tyngre redskap på land – noe som sikrer både deletilgang og velprøvd teknologi. Batteriet er bygget for krevende bruk, og har et ytre termisk isolert skall i rustfritt stål med vekt på maksimal sikkerhet om bord.

– Vurderingen er at ingen av de kjente branntilfellene på skip har kunnet skje med ZEM-løsningen, sier Erik Mollestad.

Kvalitet i alle ledd
Foruten batteri handler ZEM høykvalitets motorer, generatorer og invertere fra Danfoss Editron. For at alle delene virkelig skal fungere som helhet, har ZEM et egenutviklet unikt powermanagement system som gir brukerne all nødvendig kontroll, trygghet og forutsigbarhet.
Videre leverer ZEM egne batterikontainere for hurtiglading; egnet for all bruk på sjø og land. En mindre utgave av ladekontaineren, E-box, er tilpasset ettermontering på alle typer fartøy. Hensikten her er å drive elektrisk og hydraulisk utstyr om bord på batteri – også i en dieseldrevet båt.
Selskapet har tatt lederposisjonen i markedet for batteriteknologi inn i det grønne skiftet. Mollestad presiserer at alle kunder kan få tilgang på ZEM sin batteri- og teknologiløsning; uavhengig av byggeverft, fartøytype eller lokasjon. Nøkkelen er batteriene i kombinasjon med egne styringssystem.

– Vi erfarer en meget høy driftsstabilitet og at systemene fungerer tilnærmet problemfritt når Comissioning er gjennomført, formidler daglig leder Erik Mollestad i ZEM.