AdonisAdonis er ledende leverandør med mer en 30-års erfaring innen norsk og internasjonal shipping, med hovedkontor på Halsnøy, sør for Bergen. Selskapet har unik kompetanse på maritime bedrifters utfordringer med komplekse regelverk og knappe tidsfrister.

Arbeidsbyrden innen lønns- og personalområdet vokser stadig. Adonis forenkler og effektiviserer arbeidshverdagen med automatiserte prosesser innen HR og lønn, slik at kunden kan fokusere på sin kjernevirksomhet.

Adonis sørger for at ansatte får riktig lønn til riktig tid!

Foto: Autorisert regnskapsfører Bente Kviteberg

— Våre skybaserte systemløsninger gir muligheter for svært individuelle tilpasninger. Kunden kan for eksempel velge kun å sette ut timeregistrering og ren lønnskjøring, eller eventuelt mer omfattende avtaler, hvor Adonis tar hånd om hele eller større deler av personalområdet, sier Bente Kviteberg, som er fagansvarlig innen HR og lønn i Adonis.

— Adonis tilbyr blant annet digitale selvbetjeningsportaler, der timefangst og elektronisk reiseregning enkelt registreres av den ansatte selv. Adonis har omfattende delsystemer for jobbsøkere, ansattportal og moduler som håndterer prosjektrelatert ressursplanlegging,  sykefravær, reiseadministrasjon og kompetansehåndtering. I tillegg kan kunden fritt legge opp moduler for egne HR-prosesser etter ønske påpeker Kviteberg.

— Vi ser at det er både praktisk og lønnsomt å overlate slike utfordringer til spesialister. Adonis kan gå inn som en fullverdig partner for hele lønns- og personalområdet, eller som en ekstra ressurs ved sykefravær, i ferier, eller andre perioder med høyt arbeidspress på ansatte. Vårt mål er at outsourcing av lønn og HR skal være kostnadseffektivt for kunden.

Løsningen bygger på en fullintegrert teknologisk plattform for personal-administrasjon og lønn, som ligger i Microsoft Azure©™.  Bedrifter som har eget økonomisystem, får lagt opp en sømløs integrasjon som overfører data til regnskapet. De som har satt ut sitt regnskap til et byrå, vil få en tilsvarende overføring, uavhengig av hvilket økonomisystem regnskapskontoret benytter.

Det lønner seg å velge Adonis!

Adonis AS er et norsk programvarehus som har etablert seg som en ledende leverandør av integrerte HR og lønnssystemer til norsk og internasjonal shipping og offshore. Familiekontrollert og privat drift gjennom mer enn 30 år har gitt selskapet en høy grad av kompetanse og kundelojalitet. Fra hovedkontoret i fjordlandskapet sør for Bergen, styres en verdensomspennende organisasjon med teammedlemmer i Norge, Ukraina, Filippinene, USA og Storbritannia. 

Kontaktinformasjon: 

Adonis AS

Tlf. 53 48 23 00

e-post: per.ove.kviteberg@adonis.no