- Den droneløsningen vi har fått presentert, fremstår som endel av fremtidens løsning for fiskerinæringen, sier Aker BioMarines driftsansvarlige for selskapets fiskefartøy og supply-skip i Sørishavet, Frank Grebstad.

Fremtiden for fiskerinæringen: - Vi har stor tro på at dronesøk vil gjøre fisket mer effektivt og bærekraftig, sier Frank Grebstad fra Aker BioMarine. Her fotografert på et tokt i Sørishavet, på jakt etter krill. Foto: Birdview

Krill-kongen Aker BioMarine

Aker BioMarine fisker Krill i Sørishavet. Fra Norge har Frank Grebstad ansvaret for driften av tre fiskefartøy og ett lastefartøy. Aker BioMarine er den største globale aktøren i krillmarkedet.

- Birdviews droneløsning kan sikre at skipene våre til enhver tid går dit forekomsten er tettest. Derfor ønsker jeg Birdview lykke til i deres arbeid med utvikling av konseptet. Da jeg fikk løsningen demonstrert for ett år siden, var det meget interessant å følge. Jeg har stor tro på søk etter Krill med drone, som et verdifullt supplement til tradisjonell bruk av sonar og ekkolodd, som har begrenset rekkevidde rundt fiskefartøyet. På denne måten kan drone sikre at våre fartøy er på riktig sted med redskapen, uten at vi behøver å bruke unødig tid og drivstoff på leting, sier Frank Grebstad.

Krill-kongen: Aker BioMarine er den største aktøren i krillmarkedet. Her er tråleren Saga Sea på tokt i Sørishavet. Foto: Birdview

Mer effektiv leting med drone

Grunnleggeren av Birdview, Poyan Shariffasl, gleder seg stort over de positive tilbakemeldingene han og teamet bak Birdview har fått fra fiskerinæringen.

Bærekraftig og effektivt fiske: - Vi skal være et innovativt teknologiselskap som har utviklet en drone som skal hjelpe til med å gjøre fiske mer effektiv og bærekraftig, sier grunnleggeren av Birdview, Poyan Shariffasl. Foto: Birdview

- Vi er selvsagt opptatt av å ha en god dialog med næringen. Vi har en klar forretningside, og ønsker å gjøre sluttproduktet vårt best mulig, basert på tilbakemeldinger fra næringen, sier Poyan Shariffasl.

Birdview ble etablert i 2015. Siden da har Birdview knyttet til seg en rekke miljøer innen forskning og utvikling og har gjennomført en rekke tester med blant annet Havforskningsinstituttet.

Kan lete 45 km fra båten

- Det er vår klare ambisjon at vi skal ha en helt ny tilnærming til bærekraftig og effektivt fiske. Det er ofte knyttet usikkerhet rundt biomasse under fangst. Droneteknologien gir bedre kontroll på dette. Birdviews testdrone fra 2020 har en radius på 5 km. På endelig sluttprodukt vil dronen ha en rekkevidde opp mot 35 til 45 km fra båt. Dette vil gi store kostnads- og tidsbesparelser for dem som benytter seg av teknologien. Vi skal være et innovativt teknologiselskap som har utviklet en drone som skal hjelpe til med å gjøre fiske mer effektiv og bærekraftig, sier grunnleggeren av Birdview, Poyan Shariffasl.

Støtte fra Innovasjon Norge

Shariffasl gleder seg over samarbeid og støtte fra anerkjente miljøer som Havforskningsinstituttet og Innovasjon Norge.

- Vi har hatt dialog med Birdview siden høsten 2017. Birdview har mottatt tilskudd fra Innovasjon Norge til utvikling av sin teknologi i to prosjekter. Det siste utviklingsprosjektet pågår fortsatt. Det fremstår som om de har hatt god progresjon med utviklingen av sin teknologi og at det er interesse i markedet for teknologien de utvikler. Det er ingen konkrete planer utover pågående prosjekt for 2021, sier Hans Marius Brandstorp fra Innovasjon Norge.

Samarbeid med Havforskningsinstituttet

Oppløftende resultater: - Resultatene av testtoktene vi har hatt har så langt gitt oppløftende resultater, sier forsker Maria Tenningen i Havforskningsinstituttet. Foto: Birdview

-Birdviews løsninger er så absolutt interessant å teste mer ut. Resultatene av testtoktene vi har hatt i 2018 til 2020 har så langt gitt oppløftende resultater, men det er behov for videre utvikling og testing, sier forsker Maria Tenningen i Havforskningsinstituttet.